Medische beeldvorming

Bij Dierenartsen Medeor kunt u terecht voor röntgenonderzoek en echografie. 

Onder röntgenonderzoek of radiologie verstaat men het gebruik van X-stralen als hulpmiddel voor het stellen van een diagnose. X-stralen of röntgenstralen zijn elektromagnetische golven met hoge energie.  Afhankelijk van de structuur van een weefsel worden deze stralen in mindere of meerdere mate doorgelaten of tegengehouden. Bij het nemen van een röntgenfoto wordt de patient onder de röntgenbuis gelegd en worden de x-stralen op een gevoelige film gecapteerd. Dit geeft ons uiteindelijk de röntgenfoto. Radiologie wordt gebruikt voor botten en gewrichten, longen en hart. We beschikken ook over een radiologietoestel voor tandheelkunde. Met dit toestel worden kleine radiografieën genomen van de tandwortel, waarbij tandwortelproblemen kunnen worden vastgesteld. Dit kan helpen in de beslissing om een tand al dan niet te trekken. Het onderzoeken van de organen in de buikholte gebeurde vroeger ook in hoofdzaak met radiologie, nu is het echter zo dat de buikstructuren gemakkelijker te onderzoeken zijn met echografie. Een röntgenfoto van de buik wordt nu vooral genomen als er een vermoeden is van een darmverstopping door het opeten van een vreemd voorwerp.

Bij echografie wordt niet met stralen gewerkt, maar wel met ultrasone geluidsgolven, die door een sonde worden uitgestuurd. Deze golven reflecteren op de grensvlakken tussen zachtere en hardere structuren en op deze manier worden de verschillende organen in beeld gebracht door variatie in grijstinten. Het grootste contrast in grijstinten is zichtbaar bij vochthoudende structuren, de geluidsgolven worden in water niet tegengehouden, hetgeen een zwart beeld geeft. Echografie is het meest geschikt voor het onderzoek van de buik, ook het hart kan door middel van echografie worden onderzocht. Drachtcontrole is een belangrijke indicatie voor echografie, maar ook bij het vermoeden van orgaanafwijkingen of het vermoeden van een gezwel in de buik wordt echografie toegepast. Daarnaast wordt echografie in onze praktijk gebruikt in het oogonderzoek. In situaties waarbij we niet meer kunnen kijken in het achterste gedeelte van het oog (bijvoorbeeld door cataract van de lens) kan met echografie worden vastgesteld of het netvlies al dan niet op zijn plaats ligt. Ook een gezwel in het oog kan op deze manier worden waargenomen.

 
Dierenartsen Medeor | Meiboomlaan 1 - 8800 Roeselare        T 051 69 32 47       dierenartsen@medeor.be