Consultaties – algemene diergeneeskunde

In onze praktijk kunt u na afspraak terecht van maandag tot vrijdag voor consultaties, operaties en huisbezoeken.  Gelieve in geval van annulering tijdig te verwittigen. De praktijk is aangesloten bij de wachtdienst Roeselare.

Het aanbieden van verschillende disciplines is een troef. Vaak vereist een goede aanpak dat er vanuit verschillende hoeken naar een probleem wordt gekeken. Regelmatig worden de koppen dan ook bijeengestoken om een patiënt optimaal te helpen, en worden verschillende diensten in overleg met de eigenaar aangewend, waarbij meerdere dierenartsen bij één geval kunnen betrokken worden.

Ideaal voor de gezondheid van uw dier is een jaarlijkse check-up. Daarbij wordt een volledig onderzoek uitgevoerd, zodat eventuele problemen reeds in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd. Tegelijk wordt, indien nodig, gevaccineerd. De praktijk maakt gebruik van de nieuwste vaccins en vaccinatieschema’s voor hond, kat, konijn, fret. In de nieuwe vaccinatieschema’s is het na de puppyvaccins en de eerste jaarlijkse herinenting of booster niet nodig om jaarlijks alle vaccinaties uit te voeren. Een deel van de vaccins dient slechts om de 3 jaar te worden toegediend. Uw dierenarts let er op dat uw huisdier geen onnodige vaccins krijgt.  De jaarlijkse gezondheidscontrole is ook het uitgelezen moment om de voedingsgewoonten of voeding van uw huisdier met de dierenarts te bespreken en te optimaliseren waar nodig.                                 

U kan in onze praktijk ook terecht voor het chippen en registreren van honden en katten.                                                                                  

Bloed- en urineonderzoek kan belangrijk zijn bij gezondheidsklachten, vooral bij oudere dieren. Bloed- en urineonderzoek wordt in de praktijk ter plaatse uitgevoerd zodat bepaalde resultaten onmiddellijk voorhanden zijn. Minder courante onderzoeken kunnen worden doorgestuurd naar een gespecialiseerd labo.

Mestonderzoek is een routineprocedure bij konijnen en knaagdieren en wordt dan ook in de praktijk uitgevoerd als onderdeel van een algemeen consult. Hierbij worden hoofdzakelijk parasitologische (wormen, coccidiose,…) en mycotische (gisten: bijvoorbeeld candida) infecties uitgesloten of bevestigd. Op deze manier kan gericht behandeld worden. Dit voorkomt onnodig geneesmiddelgebruik en vorming van resistentie. Na een gerichte behandeling kan met een controle mestonderzoek de infectie worden opgevolgd. Ook bij katten en honden met langdurige problemen van het maagdarmstelsel worden mestonderzoeken uitgevoerd, deels in de praktijk, deels in het labo.

Van huidletsels en gezwellen wordt een staaltje genomen (afkrabsel, tapestrip, afdrukpreparaat, fijn naaldbiopt), dat tijdens de consultatie wordt gekleurd en microscopisch onderzocht (cytologie). Dit kan tot een onmiddellijke diagnose leiden. Indien nodig wordt het staal door het labo opgehaald voor verder onderzoek. In sommige gevallen is het zinvol een biopt te nemen, hierbij wordt een stukje weefsel weggesneden. Dit wordt in het labo door een patholoog onderzocht. De resultaten zijn  meestal na 1 week bekend (histopathologie). Ook bij oorproblemen wordt systematisch een staal genomen dat in de praktijk wordt gekleurd en beoordeeld. Zo kunnen we de organismen verantwoordelijk voor de oorontsteking identificeren en de beste behandeling voorstellen.

In bepaalde gevallen is het nodig een huisdier op te nemen en te hospitaliseren om de beste zorgen en de grootste kans op genezing te garanderen. Tijdens deze hospitalisatie kan via  infuustherapie vocht en medicatie worden toegediend. Ook kan snel worden gehandeld indien nodig, en kunnen in overleg met de eigenaar bijkomende diagnosetechnieken worden toegepast. De patiënten worden opgevolgd aan de hand van een hospitalisatiefiche. 

 

 

 
Dierenartsen Medeor | Meiboomlaan 1 - 8800 Roeselare        T 051 69 32 47       dierenartsen@medeor.be